1. >Faq
  2. >Baeredygtighed
  3. >Hvorfor begraense brugen af pesticider

Hvorfor er det vigtigt at begrænse brugen af pesticider?

I 2050 estimerer man, at jorden vil være befolket af ca. 9 milliarder mennesker. Det gør det udfordrende at sikre behovet for mad til alle i forhold til mængder og den ernæringsmæssige kvalitet, samtidig med, at vi respekterer naturen. Hos Bonduelle er vi overbeviste om, at det kræver en yderst begrænset brug af pesticider. 

Hvad er pesticider?

Ordet pesticid er et generisk udtryk, der definerer de kemiske stoffer, som bruges til at bekæmpe ukrudt og angreb af skadedyr og svampe. Ved at holde skadevolderne nede, får landmanden mere ud af sin mark, fordi pesticider forhindrer at ukrudt vokser, skadedyr spiser af planterne og svampe ødelægger høsten. På den måde bidrager pesticider også til at holde priserne på fødevarer nede - i hele verden. Pesticider tilhører forskellige familier: herbicider, insekticider og fungicider.

For at sikre forbrugernes sundhed reguleres tilstedeværelsen af pesticidrester efter regler, der definerer maksimalgrænseværdierne (MRL) for hvert aktivt stof. Denne maksimalgrænseværdi er fastsat, så der ikke er nogen risiko for forbrugerne. Reglerne i Danmark inkluderer samtidig, at det er vigtigt at begrænse brugen af pesticider.

Hos Bonduelle stiller vi flere krav end dem, der er angivet i lovgivningen. Vi bruger kemiske pesticider på en påpasselig måde på baggrund af strenge observationer, deres virkning og konklusioner, der viser deres nødvendighed for at bevare afgrødernes sundhed og produktionspotentiale. Brugen af kemiske pesticider bliver altid overvejet i forhold til afgrødesituationen - og er faldende. Den viden giver os mulighed for at tilbyde grøntsager helt uden pesticidrester.

Hvad kan man bruge i stedet for pesticider?

Vi har forpligtet os til sammen med vores landbrugspartnere at stå for en bæredygtig landbrugspolitik, der er centreret om jordbevaring og reduktion af kemiske stoffer. Vores rolle er at støtte fra såning til høst. Vi rådgiver med hensyn til god praksis, og vores organisation giver os mulighed for at dele den seneste viden mellem forskellige landbrugsområder. Sammen med vores landbrugspartnere udvikler vi know-how om alternativ dyrkningspraksis, som især begrænser brugen af kemiske pesticider. Siden 2009 har vi deltaget i et fransk forsøgsprogram, som bl.a. har gjort det muligt at reducere brugen af fytosanitære produkter (insekticider) på grønne grøntsager med 17%, uden at ændre afgrøderne ved at anvende meget sofistikerede mekaniske teknikker til lugning af ukrudt.

Vidste du det? 
Alternative dyrkningsmetoder medfører mange fordele ud over reduktion af kemiske pesticider. De beskytter jorden og genetablerer dens biologiske diversitet, optimerer vandkvaliteten, reducerer CO2-aftrykket og bevarer den biologiske mangfoldighed!

Tilbyder I produkter, der er pesticidfrie eller med begrænset brug af pesticider?

Vi tilbyder f. eks. majs uden pesticidrester og økologiske grøntsager. De to slags grøntsager er skånsomme for miljøet, fordi de bliver dyrket med en betydelig reduktion eller fuldstændig eliminering af brugen af pesticider. Ved dyrkning af økologiske grøntsager forpligter vi os til helt at afstå fra brug af pesticider eller syntetisk gødning. Med logoet uden pesticidrester garanterer vi med en grundig analyserapport, at hvis et pesticid var til stede, ville dets mængde være mindre end 0,01 mg/kg.

Følg os