1. >Faq
  2. >Konserves
  3. >Hvilket materiale er daaserne lavet af

Hvilket materiale er dåserne lavet af?

Vores konservesdåser består hovedsageligt af blik, mens nogle få er lavet af aluminium. Vores dåser inklusive dem med låg er alle forsynet med en indvendig belægning (hvid eller gennemsigtig). De indvendige belægninger er meget vigtige, da de forhindrer direkte kontakt mellem produkterne og metallet, hvilket er med til at sikre, at smagsegenskaberne bevares i hele holdbarhedsperioden. Desuden kan konservesdåserne genanvendes, når de lægges i genbrugscontainere til metal. 
 

Følg os