1. >Nyheder
  2. >Hvad betyder certificeringen "ingen pesticidrester", som du finder på vores majsprodukter?

Måske har du allerede set logoet "ingen pesticidrester"*, som på engelsk hedder "no pesticide residue", på vores majsdåser. Men hvad garanterer dette logo rent faktisk?

En forpligtelse der respekterer og beskytter jorden

Bonduelle-logoet "ingen pesticidrester *" sikrer, at dine grøntsager ikke indeholder målbare, aktive kemiske pesticider. Pesticider er kemikalier, der bruges til at bekæmpe levende organismer, som er skadelige for afgrøder. Disse omfatter ukrudtsmidler, skadedyrsmidler og svampemidler.

Vi står over for en række store miljø- og samfundsmæssige udfordringer, der truer vores egen og vores planets balance. Derfor bliver nøgleaktører i fødevaresektoren mere og mere aktive, når det kommer til at finde mere bæredygtige løsninger. Det inkluderer selvfølgelig også Bonduelle, selvom for os er det ikke noget nyt -  vi har nemlig haft som fokus i mere end 160 år, at udvikle landbrugsløsninger, der skåner vand, jord og luft.

En af de mange praktiske foranstaltninger i forpligtelsen mod mere bæredygtige løsninger er produktion af grøntsager uden pesticidrester. Certificeringen betyder, at der ingen målbare aktive kemiske pesticidstoffer er i produktet. Dette er en garanti for dig som forbruger. De grøntsager, der bærer på dette logo, har været igennem en række analyser foretaget af uafhængige laboratorier, som garanterer, at spor af pesticidrester ligger under en værdi på 0,01 mg/kg. Dette er i øjeblikket den mindste kvantificérbare værdi for laboratorier. Der bliver dermed undersøgt over 500 molekyler i vores majs.

Hvad er forskellen på økologi og "Ingen pesticidrester"?

Begge fremgangsmåder har som formål at tilbyde grøntsager der er fri for "stofrester". Der er dog nogle forskelle mellem de to:

  • Når det kommer til økologiske produkter, som Bonduelle også tilbyder, er spørgsmålet omkring de anvendte midler. Her fremstilles  grøntsagerne uden brug af pesticider, som er kemisk baserede. Analyser, der garanterer, at der ikke er spor af kemiske pesticider er dermed ikke nødvendige, da disse ikke bruges i dyrkningen.
  • For grøntsager, der er mærket "ingen pesticidrester"*, er spørgsmålet fokuseret på slutresultatet: producenten forpligter sig nemlig til at sikre, at analyserne i slutningen af produktionen viser, at produkterne faktisk er fri for pesticidrester. Hos Bonduelle opnår vi dette bl.a. ved at vores samarbejdende landmænd anvender alternative landbrugsteknikker (mekanisk lugning, installation af plantedækker og insektnet, dyrkning af resistente sorter, plantning af frø med større afstand osv.).

* Inden for kvantificeringsgrænsen (<0,01 ppm) for over 500 analyserede molekyler.

Følg os