1. >Siden 1853
  2. >Naturen, vores fremtid!

Naturen, vores fremtid!

Verdenshistorien er præget af store vendepunkter. Takket være en fælles vilje til at bygge en bedre fremtid ændrer disse vendepunkter folks adfærd, nyfortolker forholdet til verden og sikrer fremskridt. For Bonduelle er tidspunktet kommet til den plantebaserede revolution, en uundgåelig drejning set i lyset af den enorme udfordring, som vores planet står over for. Da der i morgen vil være 9 milliarder mennesker at mætte, bliver plantebaserede fødevarer en mærkesag for fremtidige generationers velfærd - både hvad angår de mængder, der skal produceres, og måden det gøres på.

Samarbejde med naturen

Naturen, det mest værdifulde vi har, beder os om at samarbejde. Vi er nødt til at lytte til de mange advarsler og reagere. Klimaændringer, udpining af jorden, forringet biodiversitet...det er blot nogle af de emner, der truer jordens ligevægt og dermed hele menneskeheden. Som familievirksomhed med langsigtede perspektiver og ansvarlig for at brødføde millioner af forbrugere over hele verden, ønsker vi at være en engageret aktør. Bonduelle-koncernens kontrollerende aktionærer og medarbejdere har nu mobiliseret sig for at skabe en bedre fremtid gennem plantebaserede produkter. Hos Bonduelle mener vi, at vi skal vise vejen, foreslå innovative og relevante løsninger, der kan brødføde flere, samtidig med at vi respekterer planeten og dermed sikrer fremtidige generationers velfærd. I 165 år har vi arbejdet sammen med vore partnere på alle fronter for at udvikle en moderne planteproduktion, der respekterer vand, luft, jord og undergrunden. Vi forsvarer derfor på det kraftigste en effektiv, økologisk, intelligent og solidarisk agroindustri med fokus på sunde, sikre, bæredygtige og tilgængelige fødevarer. Vi er engagerede og innovative fra marken til bordet for sammen at skabe en bedre fremtid gennem plantebaserede fødevarer, fordi det er vores overbevisning: Naturen er vores fremtid.

Kilde : www.bonduelle.com