1. >Siden 1853
  2. >Naturen, vores fremtid!

Naturen, vores fremtid!

Verdenshistorien er præget af store vendepunkter. Takket være en fælles vilje til at bygge en bedre fremtid ændrer disse vendepunkter folks adfærd, nyfortolker forholdet til verden og sikrer fremskridt. For Bonduelle er tidspunktet kommet til den plantebaserede revolution, en uundgåelig drejning set i lyset af den enorme udfordring, som vores planet står over for. Da der i morgen vil være 9 milliarder mennesker at mætte, bliver plantebaserede fødevarer en mærkesag for fremtidige generationers velfærd - både hvad angår de mængder, der skal produceres, og måden det gøres på.